Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

14 lipca 2014

Ujęcie zakupu towarów handlowych w PKPiR

169

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych wykazać należy w dacie wystawienia faktury.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2014 roku nr ITPB1/415-257/14/WM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2014 r. dokonuje zakupu towaru z Chin. Przy składaniu zamówienia, Wnioskodawca otrzymuje faktury "proforma invoive", na podstawie których dokonywana jest zapłata.

Dostawa realizowana jest zazwyczaj dopiero po 5 do 6 miesiącach i z tą datą wystawiana jest faktura źródłowa. Wnioskodawca otrzymuje oryginał faktury wraz z towarem dopiero w chwili kiedy nastąpi odprawa celna.

Czy zgodnie z nowymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy księgować wydatki z tytułu zakupu towaru z Chin w tym miesiącu, który wynika z wystawionej faktury, czy też z chwilą otrzymania towaru po odprawie celnej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 tj. podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Moment ujęcia zakupu towarów handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów określa natomiast § 17 ust. 1 rozporządzeni w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w myśl którego zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Przy czym zgodnie z § 26 cyt. rozporządzenia, zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16.

Zgodnie z treścią pkt 3 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” ujętych w Załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia, w kolumnie 2 należ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę