Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

15 stycznia 2015

Ujęcie w kosztach wynagrodzeń oraz składek ZUS z tytułów umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umów z podwykonawcami

277

Wydatki poniesione z tytułu umów o pracę wraz ze składkami w części ponoszonej przez pracodawcę ujmowane są w kosztach w miesiącu w którym są należne, pod warunkiem, że są terminowo wypłacane. Wydatki z tytułu umów zlecenia oraz umów z podwykonawcami należy odnieść z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich. Jednak wydatki z tytułu umowy zlecenia, aby stać się kosztem podatkowym, muszą zostać wypłacone.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowica...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.