Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

22 kwietnia 2015

Strata z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności może być kosztem

157

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 5 lutego 2015 roku dotyczący możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu sprzedaży przedawnionych wierzytelności (sygn. akt II FSK 3113/12).

Spółka planowała sprzedaż przedawnionych wierzytelności. Cena wierzytelności kształtowałaby się na poziomie wartości rynkowej - niższej od wartości nominalnej. Spółka poniosłaby stratę w wysokości różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności, a ceną jej sprzedaży. W interpretacji indywidualnej spółka zadała pytanie czy strata z tytułu sprzedaży przedawnionych wierzytelności, które były uprzednio zaliczone do przychodów należnych spółki na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, stanowić będzie dla spółki koszt podatkowy.

W odpowiedzi na interpretację usłyszała, że skoro przedawnione wierzytelności nie mogą być kosztem podatkowym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o CIT, to strata z tytułu ich sprzedaży nie może zostać zaliczona do kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę