Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

5 października 2014

Stawka ryczałtu do usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt

243

Stawka właściwa do rozliczenia w formie ryczałtu przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt wynosi 3%.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2014 roku nr ITPB1/415-659/14/AK.

Sytuacja Podatnika

Z dniem 6 maja 2014 roku Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie: działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – PKD 01.62. 10.0 – usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – Sekcja A, Dział 01 Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające. W ramach tej działalności wykonuje usługi w zakresie korekcji racic, dekornizacji rogów i opatrunków bydła. Czy Wnioskodawca podejmując decyzję o rozliczeniu się w formie ryczałtu przyjął prawidłową stawkę 3%?.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, t.j. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.