Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

15 maja 2015

Spłata otrzymana w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności

199

Zniesienie współwłasności za wynagrodzeniem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pomimo iż czynność zostanie dokonana przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku. Spowodowane jest to otrzymaniem kwoty ekwiwalentnej do udziału nabytego w spadku oraz tego, że czynność prawna została dokonana wyłącznie między spadkobiercami.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2015 roku nr IBPBII/2/4511-111/15/MW

Sytuacja Podatnika

Ojciec Wnioskodawcy zmarł 18 grudnia 2011 r. Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony 29 września 2014 r. Spadek nabyli wprost: małżonek spadkodawcy oraz trójka dzieci. W dniu 21 listopada 2014 r. została podpisana umowa działu spadku i zniesienia współwłasności. Zgodnie z ww. umową spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości otrzymał brat Wnioskodawcy. Zniesienie współwłasności w stosunku do Wnioskodawcy odbyło się ze spłatą, natomiast w stosunku do pozostałych osób bez spłat. Udział Wnioskodawcy we wspomnianym lokalu mieszkalnym został wyceniony na 15.000,00 zł. Brat zobowiązany został począwszy od 2014 r. do spłaty udziału Wnioskodawcy w 10 ratach poprzez wpłatę na konto Wnioskodawcy 1.500,00 zł do 31 grudnia każdego roku. W grudniu 2014 r. Wnioskodawca otrzymał pierwszą ratę.

Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy, a jeśli tak to czy od kwot, które otrzymywać będzie co roku (1.500,00 zł), czy jednorazowo od całości kwoty, którą otrzyma w przeciągu 10 lat (15.000,00 zł)?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy przedstawionej sytuacji Dyrektor, powołał się na art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia odpłatnego zbycia upłynęło 5 lat, zbycie nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Przy czym pod pojęciem „odpłatnego zbycia” należy rozumieć każde zdarzenie i każdą czynność prawną, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub praw (lub udziału w nich) za wynagrodzeniem.

Jednocześnie analizując art. 1035 Kodeksu cy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.