Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

3 marca 2015

Skutki podatkowe zmiany umowy spółki w której jedynym udziałowcem jest Gmina

239

Zarząd Spółki z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina, zamierza wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez podwyższenie udziału. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiłoby ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. Czy w związku z powyższym podwyższeniem na Gminie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? Czy zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki, w której jedynym udziałowcem jest Gmina podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

ODPOWIEDŹ

Podniesienie kapitału zakładowego spółki z ograniczo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.