Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

7 czerwca 2015

Skutki podatkowe wypłaty udziału w zysku bilansowym spółki jawnej lub komandytowej

399

Wypłata z udziału w rocznym zysku bilansowym Spółki przekształconej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłacony zysk nie będzie stanowił przychodu podatkowego, nawet w sytuacji, gdy spółka jawna lub osobowa, osiągnie w danym roku obrotowym zysk bilansowy, natomiast z tytułu udziału w tej spółce jawnej lub komandytowej osiągnie on dochód znacznie niższy niż udział w zysku bilansowym spółki lub nie osiągnie on dochodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 1...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.