Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

3 października 2014

Skutki podatkowe usuwania azbestu

193

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest stanowi dla właścicieli nieruchomości przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 wskazany przychód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2014 roku nr ITPB2/415-495/14/MU.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca podjął działania na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest ze swojego terenu, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W związku z tym Wnioskodawca przyjął „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy XXX na lata 2008-2032”, sporządzono również inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta.

Likwidacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest jest realizowane w ramach rządowego programu. Wnioskodawca otrzymał w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej promesę o dofinansowaniu w wysokości 113 tys. zł na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy XXX” oraz z Powiatu XXX zapewnienie o dofinansowaniu zadania pn.: „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy XXX” na kwotę 5 tys. zł. Otrzymane środki z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, stanowią dochód budżet gminy, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Czy wartość wykonywanych usług, obejmujących demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowanych z budżetu gminy, gdzie beneficjentami są osoby fizyczne, korzysta ze zwolnienia na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym ciąży na Wnioskodawcy obowiązek wystawienia tym osobom informacji PIT-8C?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze ś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.