Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a)

11 grudnia 2014

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

213

W sytuacji przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową, gdzie na dzień przekształcenia nie będą pozostawały zyski niepodzielone, podatnik nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 roku nr ILPB1/415-713/14-2/TW

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym posiadać będzie 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce.

W opisywanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca planuje przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę osobową. Na moment przekształcenia Sp. z o.o.:

  • nie będzie dysponować żadnymi niewypłaconymi zyskami z lat ubiegłych,

  • nie będzie posiadać kapitału zapasowego,

  • nie będzie posiadać kapitału rezerwowego.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka z o.o. na moment przekształcenia wykazywać będzie stratę z działalności bieżącej.

Czy z dniem przekształcenia Sp. z o.o., w której Wnioskodawca będzie udziałowcem, w spółkę osobową Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Skutki podatkowe przekształcenia spółek regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z treści przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kap...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.