Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów prowadzonej działalności gospodarczej postanowiła wynająć lokal mieszkalny. Okazało się, że jest on w bardzo złym stanie technicznym i zgodnie z umową z wynajmującym zobowiązała się go wyremontować. W zakres prac wchodzi wymiana instalacji elektrycznych, gazowych i kanalizacyjnych, tynkowanie i malowanie ścian (stare tynki zostały usunięte), cyklinowanie podłóg, położenie podłóg, położenie nowej glazury, zakup mebli do kuchni i łazienki. Czy zakres wykonanych prac należy zakwalifikować jako remont czy jako inwestycję?

ODPOWIEDŹ

Dokonując prac służących adaptacji wynajmowanego lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, gdy prace te wykonywane są przed rozpoczęciem użytkowania lokalu stanowią inwestycję, a nie remont w obcym środku trwałym.

UZASADNIENIE

Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie wykorzystuje się majątek własny lub obcy. Zdarza się również, że zanim zaczniemy go wykorzystywać lub w trakcie korzystania z niego, musimy dokonać zmian w celu przystosowania danego środka do własnych potrzeb. Wiele kłopotów sprawia rozróżnienie kiedy mamy do czynienia z inwestycją w obcym środku trwałym, a kiedy z jego remontem. Rozstrzygnięcie powyższej kwestii ma kluczowe znaczenia dla momentu uznania danego wydatku za koszt.

Z inwestycją w obcym środku trwałym mamy do czynienia, gdy ponosimy nakłady, które mają na celu przebudowę, modernizację lub adaptację obcego środka trwałego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie np. umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze. Pamiętać przy tym trzeba, że dokonując takich prac, co do zasady zobligowani jesteśmy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei z remontem mamy do czynienia gdy w istniejącym obiekcie budowlanym wykonamy roboty polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się używanie wyrobów budowlanych innych niż stosowano w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest działanie służące przywróceniu pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego, nie zwiększającego jego wartości początkowej. Jak wynika z powołanej definicji remontu zawartej w Prawie budowlanym, z remontem mamy do czynienia gdy nasze czynności służą odtworzeniu stanu pierwotnego wynajmowanej nieruchomości.

Jednak trudno uznać, że nakłady poniesione zanim zaczniemy korzystać z lokalu służą przywróceniu jego stanu pierwotnego. Podmiot, który zaczyna korzystanie z nowo wynajętego lokalu, dokonując w nim prac nie przywraca jego stanu pierwotnego, ponieważ nie ma jeszcze co przywracać. Zastany w chwili stan wynajmowanego lokalu jest dla niego stanem pierwotnym,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.