Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 czerwca 2015

Refundacja kosztów poniesionych przez zleceniobiorców a KUP

231

Jesteśmy przedsiębiorstwem produkującym meble ratanowe zarówno do ogrodów jak i do mieszkań. Celem zwiększenia naszej sprzedaży będziemy zawierać umowy o współpracy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą celem pozyskiwania przez nich nowych kontrahentów, nabywców naszych mebli. Zgodnie z umową oprócz wynagrodzenia za świadczone usługi, osobom tym refundowane będą dodatkowe koszty ponoszone w związku z realizacją niniejszego zlecenia m.in. koszty wyjazdów i noclegów, rozmów telefonicznych. Zwrot tych kosztów odbywać się będzie na podstawie dokumentów przedłożonych przez zleceniobiorcę i po ich zaakceptowaniu przez zleceniodawcę. W celu ułatwienia wykonywania zleceń w ramach tej umowy, współpracownikom udostępnione będą laptopy i tablety na zasadach określonych w załącznikach do w/w umowy stanowiących integralną jej część. Czy refundacja dodatkowych kosztów oraz odpisy amortyzacyjne od urządzeń udostępnionych współpracownikom w ramach umowy stanowić będzie dla naszego przedsiębiorstwa koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli z treści umowy o współpracy wynikać będzie obowiązek...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.