Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11)

12 sierpnia 2014

Przekazanie Gminie tunelu a obowiązek zapłaty podatku dochodowego

213

Nieodpłatne przekazanie tunelu Gminie przez inwestora nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2014 roku nr IBPBI/2/423-274/14/JD.

Sytuacja podatnika

Inwestor inwestycji drogowej, w celu usunięcia kolizji istniejących urządzeń z realizowaną inwestycją wybudował tunel przez który przebiegają rurociągi technologiczne. Dwa rurociągi stanowią własność Gminy (Wnioskodawcy), a pozostałe urządzenia są własnością spółki kapitałowej, której jedynym udziałowcem jest Gmina. Inwestor tunelu zamierza przekazać go Gminie protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Czy przekazanie Gminie przez inwestora tunelu spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do treści art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.