Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Na zakończenie roku zawsze obdarowujemy naszych kontrahentów drobnymi upominkami. Kontrahenci, którzy generują najwyższy dla nas obrót otrzymują sprzęt AGD o wartości około 1.000 zł. Czy zakup tego sprzętu możemy wliczyć w koszty podatkowe ?

ODPOWIEDŹ

Wydatek związany z nabyciem upominku w postaci sprzętu AGD o wartości około 1.000 zł przeznaczony dla kontrahentów, którzy generują najlepszy obrót dla firmy, stanowi koszt niepodatkowy.  UZASADNIENIE

Kwestia kwalifikacji wydatków na upominki jako koszty reklamy bądź jako koszty reprezentacji zależy od charakteru upominku i jego wartości oraz kręgu osób, którym są te upominki przekazywane.

Ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia reklamy, natomiast organy podatkowe reklamę określają jako wszelkie działania podatnika mające na celu:

  • rozpowszechnienie wiedzy o oferowanych przez niego produktach lub usługach,

  • kształtowanie popytu, poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu,

  • zachęcanie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów bądź usług od tej a nie innej firmy,

  • kształtowanie popytu na towary, usługi, markę właśnie tej firmy oraz poszerzanie o nich wiedzy.

Taką definicję reklamy zaprezentowano w interpretacji indywidualnej z 8 października nr ILPB3/423-317/13-2/JG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.    

Natomiast za reprezentację organy podatkowe uznają wydatki, które powodują przedstawienie podatnika w dobrym świetle, służą zbudowaniu miłej atmosfery, dobrego wrażenia. W interpretacjach organów podatkowych przyjmuje się, iż gadżety z logo firmy o niewielkiej wartości oraz gdy rozdawane będą masowo, nie mają charakteru reprezentacyjnego. Natomiast wydatki ponoszone przez firmę w związku z zakupem wartościowych prezentów przekazywanych wybranym kontrahentom nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub odpowiednio art. 23 ust.1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.