Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

9 października 2014

Prawo do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym

209

O ile zakres wykonywanych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie pokrywa się z zakresem obowiązków jakie wynikały z tytułu umowy o pracę podatnik ma prawo do opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 sierpnia 2014 roku nr ITPB1/415-660/14/AK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawcy z końcem czerwca 2014 kończy się umowa o pracę na czas określony na stanowisku „Konsultant IT”. Do Jego obowiązków należy opieka techniczna nad systemami klientów firmy (programowanie, konfiguracja, testowanie). Od początku lipca Wnioskodawca będzie świadczył usługi kierowania projektem w ramach działalności gospodarczej. Do jego zadań należało będzie głównie zarządzanie zespołem kontroli budżetu projektu. Głównym klientem usług będzie były pracodawca Wnioskodawcy, oprócz niego będą też inni klienci. Wnioskodawca nadmienia, że obowiązki oraz odpowiedzialność na zajmowanym oraz przyszłym stanowisku są odmienne.

Czy na podstawie opisanego wyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania dochodów podatkiem liniowym?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.