Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

16 lutego 2015

Podatek u źródła w przypadku najmu pojazdów za granicą

173

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dotyczący opodatkowania należności wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów z dnia 29 października 2014 (sygn. akt I SA/Go 502/14).

Spółka prowadząca działalność w zakresie usług transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej korzysta m.in. z pojazdów najmowanych od kontrahentów z terenu UE. Firmy wynajmujące pojazdy są podatnikami w Niemczech i Holandii, nie są powiązane z polską spółką ani kapitałowo, ani personalnie - spółka posiada ich certyfikaty rezydencji podatkowej.

Spółka zadała pytanie, czy ma obowiązek pobierać od należności za usługi wynajmu pojazdów zryczałtowany podatek na podstawie art. 21 ustawy o CIT. Spółka uważa, iż nie jest ona płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty tych że należności, gdyż przychody te nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski.

Spółka otrzymała odpowiedź w interpretacji indywidualnej, iż jej stanowisko w tej sprawie nie jest właściwe. Sąd administracyjny zgodził się z decyzją wydaną w interpretacji. 

Dyrektor Izby Skarbowej stanął na stanowisku, że bez znaczenia w omawianej sprawie pozostaje fakt wynajmowania pojazdów (środków transportu) poza terytorium Polski, gdyż zasadnicze znaczenie ma miejsce położenia źródła. Holenderscy przedsiębiorcy będą uzyskiwać dochód od Spółki, będącej polskim rezydentem podatkowym....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.