Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

9 kwietnia 2015

Podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznym kontrahentom

146

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie obowiązku poboru podatku u źródła od usług wykonywanych za granicą (wyrok z 5 marca 2015 roku; sygn. akt I SA/Kr 1864/14).

Spółka planowała korzystać z usług od kontrahentów zagranicznych w zakresie obsługi prawnej, księgowej oraz rzeczoznawców. W interpretacji indywidualnej zadała pytanie czy wynagrodzenie wypłacane kontrahentom zagranicznym z tytułu przedmiotowych usług, które wykonywane są fizycznie poza terytorium Polski, podlegają w Polsce podatkowi CIT na podstawie 3 ust. 2 ustawy o CIT, a zatem czy spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła, zgodnie z art. 21 ustawy o CIT.

W odpowiedzi uzyskała odpowiedź od Dyrektora Izby Skarbowej, że spółka powinna pobrać podatek u źródła, ponieważ kontrahent zagraniczny w związku ze świadczonymi usługami uzyska przychód na terytorium Polski. W uzasadnieniu podał, iż o tym, czy dany przychód został osiągnięty na terytorium Polski przesądza fakt, czy efekt usługi będzie wykorzystywany przez podmiot, który ma siedzibę w Polsce.

Sprawa trafiła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę