Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

25 marca 2015

Opodatkowanie otrzymywanych przez osoby niezwiązane z Urzędem Miasta upominków w ramach promocji i reklamy

203

Upominki przekazane w ramach promocji i reklamy, a zakupione ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 200 zł.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2015 roku nr IPBII/1/415-945/14/MK.

Sytuacja Podatnika

Ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zakupywane są upominki w celach promocji i reklamy Gminy. Wartość upominków nie przekroczy kwoty 120 zł. Upominki te przekazywane są osobom, które nie są z Urzędem związane żadnym stosunkiem prawnym.

Czy otrzymywane upominki o wartości nieprzekraczającej 200 zł w celach promocji i reklamy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowanie tym podatkiem wszelkiego rodzaju dochodów uzyskanych przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Jednak w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.