Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

4 maja 2015

Opodatkowanie imprezy organizowanej przez szkołę

199

Nasza szkoła (działająca jako jednostka budżetowa) zorganizowała aukcję. Uzyskane pieniądze zostały w całości rozdysponowane na potrzeby bieżące i działalność statutową szkoły. Czy pieniądze uzyskane z zorganizowanej przez Szkołę imprezy będą stanowiły przychód, od którego należy zapłacić podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych szkoła, jako jednostka budżetowa, będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. W myśl wskazanego przepisu jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca jednostką budżetową podlega zwolnieniu podmiotowemu, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Wg art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podlegają przepisom wyżej wskazanej ustawy. Należy jednak podkreślić, iż w świetle z art 6 ust. 1 pkt 3 updop jednostki budżetowe zarówno państwowe, jak i samorządowe, są bezwarunkowo zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych. Są one podstawową formą organizacji jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku szkoły publicznej działalność jej reguluje art. 79 ust 1. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty który stanowi, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi.

Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przep...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.