Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17)

6 listopada 2014

Opodatkowanie dochodów Uczelni przeznaczonych na budowę domu studenckiego

195

Dochód uzyskany przez Uczelnię w związku z działalnością statutową, a wydatkowany na budowę budynku przeznaczonego na wynajem pomieszczeń dla studentów nie służy działalności statutowej, a tym samym nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2014 nr IPTPB3/423-202/14-4/GG.

Sytuacja Podatnika

Uczelnia rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego, który po zakończeniu budowy planuje przeznaczyć na wynajem pomieszczeń dla studentów własnych i studentów innych uczelni. Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków własnych Uczelni.

Uczelnia przeznacza uzyskane dochody na cele statutowe związane z działalnością naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, uzyskuje przychody z tytułu opłat pobieranych przez Uczelnię w związku z kształceniem studentów, na budowę domu studenckiego przeznacza dochody przeznaczone, a niewydatkowane na cele statutowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wykazane w zeznaniach CIT-8 za lata poprzednie oraz dochody bieżące.

Czy podatnik ma prawo do zwolnienia przedmiotowego w związku z przeznaczeniem dochodów na budowę domu studenta?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.