Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma borykała się z przejściowymi trudnościami finansowymi. Niestety za miesiąc styczeń 2015 roku nie dokonaliśmy zapłaty z tytułu podatku od towarów i usług. Urząd rozłożył zapłatę zaległości na raty. W wyniku pozytywnej dla nas decyzji powstała opłata prolongacyjna. Czy wskazana opłata będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Opłata prolongacyjna powstaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i przejściowymi problemami finansowymi oraz trudnościami w zachowaniu bieżącej płynności finansowej. Zatem, jako że nie została wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie stanowić koszt uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

W rzeczywistości gospodarczej zdarzają się przypadki, iż Podatnicy borykają sie z przejściowymi trudnościami finansowymi. W takich sytuacjach przedsiębiorca może zwrócić sie z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Uprawnienie to wynika z art. 67a w związku z 67b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Na podstawie wyżej wskazanych przepisów organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,

  • które nie stanowią pomocy publicznej;

  • które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

  • które stanowią pomoc publiczną:

Przy czym pomoc między innymi może mieć postać rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

W przypadku rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty zaległości podatkowej (art. 57 Ordynacji podatkowej). Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 stawki odsetek za zwłokę.

W kontekście zapisów ustawy o po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.