Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymanie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, skutkuje brakiem konieczności opodatkowania otrzymanej kwoty podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2015 roku nr IBPBII/1/415-850/14/MK

Sytuacja Podatnika

Starosta orzekł i wydał decyzję ze stycznia 2014 r. – o ustaleniu odszkodowania: za nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, która z dniem 8 kwietnia 2013 r. stała się własnością Miasta X.

Procedura wywłaszczeniowa wszczęta została poprzez przeniesienie praw własności nieruchomości na własność Miasta X - miasta na prawach powiatu.

Łączna kwota odszkodowania wyniosła 33.983,05 zł na rzecz Wnioskodawczyni jako współwłaścicielce ww. nieruchomości w odpowiednim udziale (1/72) oraz jako spadkobierczyni po rodzicach również w odpowiednim udziale (1/4 z 16/48) (na podstawie prawomocnych postanowień sądu i aktu poświadczenia dziedziczenia). 

Nabycie praw do nieruchomości jest efektem dziedziczenia i spadku związanego z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym, którą zamieszkiwali nieżyjący rodzice Wnioskodawczyni i ich rodzice od lat 30-tych ubiegłego wieku.

Tym samym w przywołanym przypadku nie miało miejsca nabycie odpłatne nieruchomości w żadnym okresie posiadania praw do nieruchomości.

Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednakże należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.