Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

1 marca 2011 roku szef miał stłuczkę samochodem firmowym, dziś dostałam informację, że pieniądze od ubezpieczyciela „poszły” do firmy, która naprawiała samochód. Szef twierdzi, że nie trzeba tego wykazywać. Ja uważam, że jeśli jesteśmy na KH, to odszkodowanie w przychód, w koszty faktura (której nie mam i nie wiem czy będę miała …) Kto ma rację? Dodatkowo odszkodowanie nie jest na firmę tylko imienne na Szefa.

ODPOWIEDŹ

Z treści pytania nie wynika, czy mamy do czynienie z odszkodowaniem z OC, czy też AC, oraz jaki wariant odszkodowania został przyjęty, czy kosztorysowy, czy też naprawa w warsztacie samochodowym. W przypadku ubezpieczeń AC już na etapie zawierania umowy ubezpieczenia należy zadeklarować z jakiego wariantu naprawy chcemy skorzystać w sytuacji zaistnienia szkody. W wariancie odszkodowania komunikacyjnego wypłacanego w formie kosztorysowej, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie skalkulowane na podstawie kosztorysu naprawy powypadkowej sporządzanego przez zakład ubezpieczeniowy. Odszkodowanie przelewane jest na konto wskazane przez właściciela pojazdu, który sam w dowolny sposób decyduje w kwestii naprawy pojazdu.

Prawidłowa ewidencja księgowa wyglądałaby następująco: 1) wypływ odszkodowania na rachunek bankowy:

- Wn 131 Rachunek bankowy - Ma 762 Pozostałe przychody operacyjne

2) koszty naprawy powypadkowej:

- Wn 761 Pozostałe koszty operacyjne (netto) - Wn 220 Rozrachunki z tytułu VAT - Ma 201 Rozrachunki z dostawcami

Jeśli natomiast poszkodowany wybrał formę naprawy warsztatowej (i o ile mógł z takiej skorzystać), to wówczas naprawy dokonuje zakład samochodowy, wskazany przez poszkodowanego. Warsztat na potwierdzenie dokonanej naprawy wystawia fakturę, która jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie jest przelewane przez zakład ubezpieczeń bezpośrednio na konto warsztatu. W sytuacji, gdy poszkodowany jest podatnikiem VAT, wówczas kwota wypłaconego odszkodowania jest pomniejszona o podatek VAT ( jest kwotą netto z faktury za naprawę). I tak w przypadku naprawy w wariancie warsztatowym firma powinna otrzymać z warsztatu naprawczego fakturę VAT, którą powinna ująć w księgach w sposób następujący: 1) faktura z warsztatu naprawczego: - Wn 761 Pozostałe koszty operacyjne (netto) - Wn 220 Rozrachunki z tytułu VAT - Ma 201 Rozrachunki z dostawcami

2) informacja z zakładu ubezpieczeń o kwocie wypłaconego odszkodowania przelanego na rzecz warsztatu (kwota netto) – księgowanie na podstawie dokumentu PK: - Wn 201 Rozrachunki z dostawcami - Ma 762 Pozostałe przychody operacyjne

3) zapłata podatku VAT warsztatowi naprawczemu: - Wn 201 Rozrachunki z dostawcami - Ma 131 Rachunek bankowy

W sytuacji napraw powypadkowych należy pamiętać o zastosowaniu art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), który mówi, że do kosztów uzyskania przychodó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.