Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

20 lutego 2015

Obowiązek podatkowy w związku z wniesieniem aportu

193

Przychód z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną jest wolny od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2015 roku nr IBPBI/1/415-1225/14/WRz

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne. Zamierza wnieść to gospodarstwo do nowo założonej spółki osobowej- jawnej lub komandytowej, która przejmie prowadzenie gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy.

Przedmiotem wkładu będzie całe gospodarstwo. Zbycie ww. gospodarstwa nie będzie następować w wykonaniu działalności gospodarczej. W odniesieniu do niektórych nieruchomości wchodzących w skład aportu zbycie będzie następować przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. W zakresie funkcjonowania gospodarstwa, niezależnie od aportu, będzie występowała ciągłość, zmianie ulegnie jedynie struktura własnościowa - w miejsce Wnioskodawcy wstąpi Spółka, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Spółka będzie kontynuować prowadzoną dotychczas przez Wnioskodawcę działalność rolniczą oraz w dalszym ciągu będzie wydzierżawiać część nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Czy wniesienie aportu spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził się ze zdaniem Wnioskodawcy, uznając, że wniesienie aportu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego może nastąpić bądź w pieniądzu, bądź też w formie niepieniężnej. W związku z tym składniki majątkowe posiadają tzw. zdolność aportową, tj. mogą być przedmiotem wkładu niepieniężnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości i innych rzeczy, jeśli nie n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.