Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11)

27 kwietnia 2015

Objęcie udziałów w Spółce powstałej poprzez podział Spółki przez wydzielenie

185

W sytuacji gdy majątek w nowo powstałej, przez wydzielenie, spółce stanowi zorganizowany zespół składników wówczas objęcie udziałów w tej Spółce, nie powoduje powstania przychodu (dochodu) do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/2/4510-64/15/AK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem spółki A Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji mięsa, oraz transportową. Księgowość prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do działalność transportowej.

Z uwagi na to, że działalność główna oraz działalność transportowa istotnie się od siebie różnią podjęto decyzję o prawnym oddzieleniu od siebie tych działalności.

W tym celu zostanie dokonany podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych. W skutek tego podziału składniki majątkowe i niemajątkowe związane z działalnością transportową wraz ze zobowiązaniami zostaną wydzielone (przeniesione) do spółki nowo zawiązanej.

Planowana czynność będzie nastąpi poprzez podział Spółki przez wydzielenie. Jego efektem będzie zachowanie bytu prawnego przez Spółkę oraz utworzenie nowej Spółki jako bezpośrednie następstwo podziału, przy czym udziałowcem Spółki Nowo zawiązanej stanie się Wnioskodawca.

Czynności podziału przez wydzielenie nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego w Spółce. Wskutek podziału Spółki przez wydzielenie do Spółki Nowo zawiązanej zostaną przeniesione składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które jest obecnie prowadzona działalność transportowa, a w szczególności aktywa funkcjonalnie związane działalnością transportową, a także zobowiązania, w tym zobowiązania wynikające z aktualnych na dzień podziału zleceń przewozu. Składniki majątkowe i niemajątkowe, które zostaną przeniesione na Spółkę Nowo zawiązaną przy czynności podziału przez wydzielenie, pozwolą tej spółce na kontynuowanie działalności transportowej, bez konieczności podjęcia innych dodatkowych działań.

Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością transportową może zostać uznany za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, a tym samym, czy planowana czynn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.