Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza Gmina ufundowała nagrody w konkursach dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Są do drobne nagrody wręczane bezpośrednio uczniom (książki, piłki, rakietki, itp.), jednak są również nagrody główne o wartości około 1.000 zł (pobyt weekendowy z rodzicami /4 osoby/ w położonym nieopodal hotelu z atrakcjami wodnymi). Czy nagrody drobne i te główne należy opodatkować podatkiem dochodowym uczniom czy też rodzicom ?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli ufundowane przez Gminę nagrody pieniężne czy też rzeczowe są w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, to w sytuacji kiedy jednorazowa wartość wygranych nie przekracza 760 zł, wygrane te wolne są od podatku dochodowego. Natomiast wygrane powyżej wskazanej wartości opodatkowane są 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym w całości. Oczywiście opodatkowana jest osoba, która wygrała konkurs czyli dziecko. Warto również podkreślić, że w przypadku świadczeń (nagród pieniężnych/rzeczowych) wręczanych dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych na podstawie systemu oświaty zastosowanie znajduje zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 updof. W takim przypadku bez znaczenia jest kwota otrzymanej nagrody.

W sytuacji braku spełnienia warunków pozwalających na zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego, otrzymane nagrody będą dla uczniów przychodem „z innych źródeł” podlegającym opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Należy nadmienić, że warunkiem zastosowania w/w zwolnienia jest rodzaj konkursu czyli musi być to konkurs z dziedziny nauki, kultury, szt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.