Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

4 maja 2015

Nabycie na raty linii produkcyjnej a koszty uzyskania przychodów

253

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła linię produkcyjną za kwotę 3 mln zł. Warunki płatności zostały ustalone w ten sposób, że w momencie zawarcia umowy sprzedaży spółka wpłaci 10% wartości linii tj. 300.000 zł. Pozostała część zostanie rozłożona na 18 rat po 150.000 zł. Raty płatne będą z ostatnim dniem miesiąca. Spółka poniesie również koszty transportu, jego ubezpieczenia i montażu. Jak określić wartość początkową niniejszego środka trwałego. Czy do wartości początkowej należy ująć tylko te raty, które zostaną zapłacone przed ujęciem go w ewidencji oraz pozostałe w/w koszty? Czy po rozpoczęciu jego użytkowania i dokonywania odpisów amortyzacyjnych zapłacone raty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Zawarcie umowy sprzedaży środka trwałego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.