Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , TRANSPORT

1 grudnia 2014

Nabycie ciągnika ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

240

Nie uznaje się za przychód podatkowy, środków finansowych otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na nabycie ciągnika.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2014 roku nr IBPBI/1/415-1092/14/JS.

Sytuacja Podatnika

W 2012 r. Wnioskodawca otrzymał środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup ciągnika. Podstawą przyznania ww. dotacji był art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – dotyczyły one realizacji programu „...” działania „...”. Warunkiem ubiegania się o dotacje z ARiMR było rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ww. środki wydatkowane zostały na realizację celu „Wzrost dochodu rodziny rolnika poprzez podjęcie działalności pozarolniczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych”. Nabyty za ww. środki ciągnik został uznany za środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą stanowić przychód z działalności gospodarczej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie natomiast do art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z ww. przepisu wynika, że (co...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.