Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

30 kwietnia 2015

Możliwości i momenty dokonania korekty przychodu podatkowego

198

Korekta powinna zostać odniesiona do momentu w którym wykazano przychód w nieprawidłowej wysokości. W przedstawionej poniżej sytuacji korekta winna odnosić się do roku 2008.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/1/4511-75/15/BK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W kwietniu 2008 r. doszło do podpisania w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży udziału w nieruchomości. Nieruchomość ta stanowiła składnik jej majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i ponadto była zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT. Z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni wystawiła fakturę. Cena sprzedaży - zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego - miała być uiszczona do maja 2009 r. W związku z zawarciem umowy, Wnioskodawczyni wykazała przychód, który wpłynął na wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Po sprzedaży udziału w nieruchomości podatek od nieruchomości płacony był już przez nowego właściciela. Następnie w grudniu 2012 r. pomiędzy stronami ww. umowy sprzedaży doszło do podpisania kolejnej umowy w formie aktu notarialnego o odstąpieniu od umowy sprzedaży i przeniesieniu własności nieruchomości. Odstąpienie od umowy sprzedaży nastąpiło na skutek braku zapłaty za ww. udział w nieruchomości do dnia dzisiejszego.

  1. Czy odstąpienie przez nabywcę od umowy sprzedaży prawa własności udziału w nieruchomości z kwietnia 2008 r., które zostało uznane przez Wnioskodawczynię za skuteczne, spowoduje konieczność korekty przychodu wykazanego w 2008 r. - z uwagi na wystawienie faktury korygującej - poprzez pomniejszenie go o kwotę uzgodnionej w tej Umowie ceny za udział w nieruchomości?

  2. Czy taka korekta wystąpi ewentualnie w 2012 r., tj. w dacie zdarzenia powodującego powrotne przeniesienie własności udziału w nieruchomości na Wnioskodawczynię?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Mając na uwadze przedstawioną przez Podatnika sytuację, Dyrektor powołał się na art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.