Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

19 czerwca 2015

Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w darowiźnie

171

Podatnik może kupić całe mieszkanie nabyte przez małżonka przed ślubem stanowiące wyłącznie jego własność i zostać zwolniony z podatku za odpłatne zbycie darowizny, ponieważ po sprzedaży mieszkania zostanie przeznaczone na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2015 roku nr IBPBII/2/4511-282/15/MM.

Sytuacja Podatnika

W grudniu 2013 r. Wnioskodawca dostał w darowiźnie mieszkanie od babki. W grudniu 2014 r. mieszkanie sprzedał za kwotę 65.000 zł. Wnioskodawca musi zapłacić 19% podatek, ponieważ nie minęło 5 lat od nabycia darowizny. Wnioskodawca chciałby zostać zwolniony z części lub całości podatku kupując mieszkanie małżonka. Mieszanie małżonek nabył przed ślubem.

Wnioskodawca nie zawierał z małżonkiem umowy rozszerzającej wspólność majątkową a także nie zawierał umowy darowizny dotyczącej mieszkania nabytego przez małżonka przed ślubem.

  • Czy mieszkanie, które nabył małżonek jest majątkiem wyłącznie małżonka?

  • Czy Wnioskodawca może kupić połowę lub całe mieszkanie małżonka i zostać zwolniony z płacenia podatku od zbycia darowizny?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Po przeanalizowaniu przedstawionej sytuacji Dyrektor wskazał art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to mówi, że opodatkowaniu podlega dochód stanowiący różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz kosztami uzyskania tego przychodu.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Przedmioty natomiast należące do majątku osobistego danego małżonka (np. nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej lub w drodze darowizny w trakcie trwania wspólności majątkowej), pomimo i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę