Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , OŚWIATA I KULTURA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

21 sierpnia 2018

Możliwość zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe MBA

237

Wydatki związane z pokryciem kosztów studiów MBA (opłaty wstępne, czesne) poniesione przed rozpoczęciem działalności nie mogą zostać zaliczone do kosztów prowadzonej działalności. Natomiast wydatki te poniesione po rozpoczęciu działalności mogą stanowić koszt w prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2018 roku nr 0114-KDIP3-1.4011.331.2018.2.AM

Sytuacja Podatnika

Od kwietnia 2018 r. Wnioskodawca rozpoczął studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) prowadzone wspólnie przez Wyższą Szkołę Biznesu oraz Francuski Instytut Zarządzania. Są to studia przeznaczone dla menadżerów, biznesmenów oraz kadry zarządzającej. Uzyskane kwalifikację są ściśle związanego z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, które przełożą się na świadczenie usług na wyższym poziomie, a tym samym na zwiększone przychody Firmy.

Czy wydatki związane z pokryciem kosztów studiów MBA (opłaty wstępne, czesne) są kosztami uzyskania przychodu?

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie uczestnictwa w studiach MBA nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy. Do stwierdzenia zatem, czy wydatki takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

  • czy związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,

  • czy służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę