Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , NIERUCHOMOŚCI

14 września 2014

Możliwość ustalenia przez biegłego wartości początkowej nieruchomości

195

Ustalenie wartości początkowej nieruchomości przez biegłego jest możliwe tylko w sytuacji gdy nie istnieje możliwość ustalenia wartości tej nieruchomości w koszcie wytworzenia.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2014 r. nr ITPB1/415-587/14/MP

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. W 2013 r. wraz z małżonką (wspólność majątkowa) nabył nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym. W akcie notarialnym nie wyodrębniono wartości gruntu i budynku. W budynku tym aktualnie trwają prace wykończeniowe. Część nieruchomości przeznaczona zostanie na biuro firmy i na archiwum dokumentacji medycznej, garaże będą przeznaczone dla samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Część domu która będzie przeznaczona na potrzeby działalności nie stanowi odrębnej nieruchomości. Reszta budynku będzie służyła na cele mieszkalne. Na wykończenie domu zaciągnięty został kredyt.

Czy w zaistniałej sytuacji zasadne jest powołanie biegłego celem określenia wartości początkowej części nieruchomości która będzie wykorzystywana dla celów działalności gospodarczej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:

  • w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia;

  • w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają również na odstąpienie - w określonych warunkach - od opisanego sposobu ustalenia wartości początkowej wytworzonego środka trwałego, tj. ustalenie kosztu wytworzenia w sposób szacowany.

Stosownie do przepisu art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8, przez biegłego, powołanego przez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.