Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

19 maja 2014

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

195

Wydatek z tytułu ustanowienia służebności przesyłu powinien obciążać koszty przez okres którego dotyczy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 maja 2014 roku nrILPB3/423-41/14-2/JG.

Sytuacja podatnika

Spółka jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które dla potrzeb prowadzonej działalności ponosi wydatki w postaci wynagrodzeń za ustanowienia służebności przesyłu. Wynagrodzenia wypłacane są jednorazowo lub w ratach. W celu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Spółka co miesiącobciąża koszty kwotą stanowiącą 1/12 kwoty obliczonej jako 4,5% kwoty wynagrodzenia za ustanowienie służebności, przy czym stawka 4,5% zastosowana została z uwagi na fakt, iż stawkę w tej samej wysokości stosuje się dla amortyzacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Wobec powyższego zadano pytanie czy Wnioskodawca postępuje słusznie rozliczając koszty przez okres 22,2 lat, czyli w taki sam sposób (w takich samych okresach i w wysokości) w jaki koszty wynagrodzeń są zaliczane w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia(co oznacza dzień, w którym dany wydatek w księgach rachunkowych stał się kosztem). Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.