Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WSKAŹNIKI

1 stycznia 2016

Limity przychodów za 2016 rok do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2017 rok

174

Uprawnieni do ryczałtu w 2017 roku

.

Uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 roku

Limit przychodów za 2016 rok*

  • prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, jeżeli przychody z działalności za 2016 rok nie przekroczyły 1.074.400 zł,

  • prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów całej spółki za 2016 rok nie przekroczyły 1.074.400 zł,

  • prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą lub w formie spółki, a suma przychodów z tych działalności za 2016 rok nie przekroczyły 1.074.400 zł.

1.074.400 zł

(równowartość

250 tys. euro)

Uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 roku

Limit przychodów za 2016 rok*

  • prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, jeżeli przychody z działalności za 2016 rok nie przekroczyły 107.440 zł,

  • prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów całej spółki za 2016 rok nie przekroczyły 107.440 zł

107.440 zł (równowartość

25 tys. euro)

*) Przeliczenia na złotówki limitów do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs euro w dniu 3 października 2016 roku wynosił 4,2976 zł (1 października 2016 roku wypadł w dzień wolny od pracy)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).

Uprawnieni do ryczałtu w 2016 roku

Uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 roku

Limit przychodów za 2015 rok*

  • prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, jeżeli przychody z działalności za 2015 rok nie przekroczyły 636 555 zł,

  • prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów całej spółki za 2015 rok nie przekroczyły 636 555 zł,

  • prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą lub w formie spółki, a suma przychodów z tych działalności za 2015 rok nie przekroczyły 636 555 zł.

636 555 zł

(równowartość

150 tys. euro)

Uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 roku

Limit przychodów za 2015 rok*

  • prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, jeżeli przychody z działalności za 2015 rok nie przekroczyły 106.0...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.