Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Proszę o podpowiedź jak podejść do tematu sprzedaży zlikwidowanych maszyn (środków trwałych) na złom. Zawieźliśmy na złom zlikwidowane maszyny dostaliśmy pokwitowanie z firmy złomowej że przyjęli złom. Czy takie postępowanie ze zlikwidowanymi środkami trwałymi jest właściwe ?

ODPOWIEDŹ

Każdy pomiot gospodarczy ma prawo do podejmowania suwerennych decyzji gospodarczych, natomiast ocena ich sensu ekonomicznego w dużej mierze leży w gestii organów kontroli skarbowej.

W przypadku likwidacji środków trwałych należy szczególną uwagę zwrócić na zapisy ustaw podatkowych w kwestii dotyczącej kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), nie uważa się za koszty uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Z treści tego przepisu wynika, że w sytuacji, gdy likwidacji ulegają środki trwałe nie w pełni umorzone, istotne jest zbadanie przyczyny ich likwidacji. Natomiast likwidacja w pełni umorzonych środków trwałych nie rodzi żadnych zagrożeń ze strony organów podatkowych.

Podejmując decyzję o likwidacji środków trwałych należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie co jest przyczyną takiej decyzji? Podstawą do zaewidencjonowania w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego polegającego na likwidacji środka trwałego jest protokół likwidacyjny. Protokół ten powinien zawierać krótką informację na temat przyczyn likwidacji środka trwałego oraz powinien być opatrzony podpisami osób upoważnionych do podejmowania takich decyzji w firmie.

Przykład 1

Spółka X zajmująca się produkcją włókien syntetycznych postanowiła zlikwidować uszkodzoną, nie w pełni umorzoną maszynę dziewiarską. Przyczyną likwidacji był między innymi fakt, iż koszty jej naprawy były ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż stanowiłyby około 78% zakupu nowej maszyny.

• Wartość początkowa maszyny: 120.000 zł

• Umorzenie: 96.000 zł

• Wartość netto: 24.000 zł

• Przychód ze sprzedaży złomu odzyskanego ze zlikwidowanej maszyny: 8.000 zł

1) Księgowanie dokumentu likwidacyjnego LT

- Ma 011 Środki trwałe 120.000 zł

- Wn 071 Umorzenie środków trwałych 96.000 zł

- Wn 761 Pozostałe koszty operacyjne (Likwidacja ŚT) 24.000 zł

2) Księgowanie faktury sprzedażo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę