Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

9 stycznia 2015

Koszty zakupu strojów sportowych jako koszt podatkowy

189

Koszty zakupu strojów sportowych z nadrukiem nazwy firmy pełni rolę "mobilnej reklamy" i może stanowić koszt podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2014 roku nr IBPBI/1/415-901/14/ESZ.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi internetowy serwis prawniczy. Wraz z kilkoma znajomymi tworzy grupę, która wspólnie trenuje, a także uczestniczy w zawodach kolarskich i biegowych. Prowadząc działalność gospodarczą, w ramach reklamy serwisu internetowego, Wnioskodawca zamierza zakupić dla siebie i dla grupy znajomych stroje sportowe - koszulki, spodenki, czapki, skarpetki, itp. Na strojach sportowych mają być umieszczone napisy reklamujące prowadzony przez Wnioskodawcę serwis internetowy. Wnioskodawca zamierza także ponosić opłaty za członków zespołu związane z uczestnictwem w zawodach (opłata startowa), a także koszty transportu na miejsce zawodów (ewentualnie koszty napojów, żelów energetycznych zużywanych na zawodach przez zawodników reklamujących serwis internetowy). Stroje sportowe nie zostaną przekazane zawodnikom dla celów swobodnego używania. Stroje te będą nadal stanowiły własność Wnioskodawcy, a zawodnicy będą ich używać wyłącznie w czasie zawodów i treningów. Stroje nie będą nosiły cech przypisania do konkretnego zawodnika (np. imienia i nazwiska na koszulce).

Czy koszty uzyskania przychodów będą stanowić wydatki poniesione na zakup strojów sportowych z nadrukami z nazwą serwisu internetowego dla osób, które będą występować w tych strojach na zawodach sportowych, opłaty startowe dla tych osób, koszty transportu na zawody, koszt napojów, żelów energetycznych zużywanych na zawodach przez zawodników reklamujących serwis internetowy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

Należy mieć również na uwadze negatywny katalog kosztów zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Za wydatki na reprezentację należy bez wątpienia uznać te koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.