Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

2 czerwca 2015

Koszty wywozu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych

260

Nasza gmina w budżecie posiada zabezpieczone środki na usuwanie azbestu z posesji należących do osób prywatnych. Na podstawie złożonych przez mieszkańców pism, Urząd Gminy zgłasza uprawnionemu przewoźnikowi potrzebę wykonania usługi - tj wywóz i unieszkodliwienie odpadów. Projekt ten realizowany jest w ramach rządowego programu. Czy takie świadczenie powoduje po stronie osób prywatnych, właścicieli posesji, z których wywieziono azbest, nieodpłatny przychód podlegający opodatkowaniu? Czy Gmina jako płatnik ma jakieś obowiązki wobec tych osób?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Jeżeli podatnik/właści...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.