Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

2 czerwca 2015

Koszty wywozu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych

182

Nasza gmina w budżecie posiada zabezpieczone środki na usuwanie azbestu z posesji należących do osób prywatnych. Na podstawie złożonych przez mieszkańców pism, Urząd Gminy zgłasza uprawnionemu przewoźnikowi potrzebę wykonania usługi - tj wywóz i unieszkodliwienie odpadów. Projekt ten realizowany jest w ramach rządowego programu. Czy takie świadczenie powoduje po stronie osób prywatnych, właścicieli posesji, z których wywieziono azbest, nieodpłatny przychód podlegający opodatkowaniu? Czy Gmina jako płatnik ma jakieś obowiązki wobec tych osób?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli podatnik/właściciel posesji otrzymuje świadczenie w postaci wywozu azbestu z jego posesji, a świadczenie to jest finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku. Na Gminie nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wystawiania informacji PIT-8C.

UZASADNIENIE

Co do zasady Gminy realizują zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu” w ramach umowy dotacji na lata 2008-2032 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej dotacji zabierany jest od mieszkańców z posesji azbest min. eternit z dachów, a następnie jest unieszkodliwiany przez firmę uprawnioną, która wygra przetarg na wykonanie tego zadania. Na realizację tego zadania Gmina ponosi koszty polegającego na demontażu, odbieraniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest pochodzących z wyrobów stosowanych jako pokrycie dachowe. Dofinansowanie na to zadanie pokrywane jest ze środków Urzędu Gminy, które otrzymała na ten cel. Usługę polegająca na załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów wykonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania, z którymi Gmina zawarła stosowną umowę. Osoby fizyczne nie otrzymują środków finansowych. Dofinansowanie usuwania azbestu z prywatnych posesji mieszkańców odbywa się poprzez zapłatę dla wykonawcy, który wygrał przetarg.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub ś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.