Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , TRANSPORT

27 października 2020

Korzystanie przez zleceniobiorcę z samochodu służbowego zleceniodawcy

21

Spółka kapitałowa zajmująca się wykonywaniem robót budowlanych korzysta z usług wielu specjalistów, z którymi nawiązuje umowy zlecenia. Ze względu na fakt, że roboty budowlane są często wykonywane na terenach oddalonych od miast i dróg zleceniobiorcy wysuwają żądania udostępniania samochodów terenowych (suvów lub innych). Czy jeżeli spółka udostępni tego typu auta zleceniobiorcom, to po ich stronie powstaną jakieś skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych można ewentualnie rozważać powstanie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych z tytułu używania przez zleceniobiorcę auta należącego do zleceniodawcy. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że auta mają być wykorzystywane do celów gospodarczych zleceniodawcy, przy jednoczesnym założeniu że zleceniobiorca nie będzie używał ich do celów prywatnych (w swoim interesie prywatnym), to przychód ze świadczeń nieodpłatnych nie powstanie.

UZASADNIENIE

Generalną zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest powszechność opodatkowania, co wyraża art.9 ust.1 ustawy. Wskazać także należy na art.11 ust.1 u.p.d.o.f., w myśl którego: Przychodami, …, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Kluczowym zagadnieniem dla omawianego problemu jest pojęcie „inne nieodpłatne świadczenia”. Pojęcie to w sensie ekonomicznym i prawnopodatkowym oznacza korzystanie przez jeden podmiot z majątku innego podmiotu bez uiszczania z tego tytułu wynagrodzenia. Innymi słowy, skutkiem nieodpłatnych świadczeń jest uzyskiwanie trwałych przysporzeń majątkowych (mający realny wymiar finansowy) po stronie korzystającego.

Rozpatrywane zagadnienie dotyczy powierzenia do używania samochodu przez zleceniodawcę dla celów wykonania usługi budowlanej przez zleceniobiorcę. Powstaje zatem pytanie czy wykorzystanie środka trwałego należącego do zleceniodawcy przez zleceniobiorcę, ale dla celów i korzyści ekonomicznych zleceniodawcy, będzie skutkować powstaniem przychodu ze świadczeń nieodpłatnych. Otóż należy prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.