Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

13 września 2014

Korekta przychodów i kosztów w przypadku zwrotu towarów

255

Na podstawie umów zawartych z kontrahentami, mają oni prawo do zwrotu zakupionych towarów, z przyczyn niezawinionych przez sprzedającego. Potwierdzeniem zwrotu towarów jest wystawiona przez sprzedającego faktura korygująca (In minus) pierwotną fakturę sprzedaży. W którym momencie należy dokonać pomniejszenia przychodów, o kwotę wynikającą z faktury korygującej, czy w dniu jej wstawienia, czy też w dniu ujęcia przychodu z wystawianej faktury pierwotnej, a podlegającej korekcie?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Ponieważ przepisy ustaw podatkowych nie zawieraj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.