Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

3 stycznia 2015

Kartki z życzeniami świątecznymi kosztem niepodatkowym

172

Czy możemy uznać za koszt uzyskania przychodu zakup kartek świątecznych, wysyłanych przed świętami wraz z ofertami sprzedażowymi (dołączamy kartki w celu zwiększenia sprzedaży).

ODPOWIEDŹ

Co do zasady w przypadku kartek świątecznych wysłanych przed świętami mamy do czynienia z wydatkiem o charakterze powszechnym, który nie będzie stanowił kosztu reprezentacji. Zatem wydatki te wraz z broszurami zawierającymi ofertę sprzedażową, jako że stanowią znikomą wartość będą kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli natomiast wydatki na kartki świąteczne wraz z ofertami sprzedażowymi tworzą upominek wartościowy z przeznaczeniem tylko dla wybranej grupy klientów wówczas wydatek taki zalicza się do kosztów niepodatkowych.

UZASADNIENIE

Wydatki firmy związane ze zwyczajowymi formami składania życzeń świątecznych tj. przesyłanie kartek świątecznych bądź obdarowywanie o znikomej wartości upominkami z logo firmy, mogą być uznane za koszt podatkowy jeżeli są wydatkami na reklamę , natomiast jeżeli zostaną zakwalifikowane jako wydatki związane z reprezentacją będą uznane jako koszty niepodatkowe, o czym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub odpowiednio art. 23 ust.1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapisy wskazanych artykułów wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z reprezentacją, w tym w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Kwalifikowanie poniesionych wydatków związanyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę