Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

3 marca 2015

Kara za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska

201

Prowadzę działalność gospodarczą, która generuje opłaty za korzystanie ze środowiska. Po kontroli okazało się, że nie przestrzegam przepisów w zakresie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Na podstawie art. 273 ust. 2 wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierzył karę pieniężną. Czy zapłacona kara za naruszenie ww. przepisów stanowi koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, wymierzona przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ma charakter sankcyjny. Zatem na podstawie zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Opłata za korzystanie ze środowiska ma umocowanie w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 oku. Prawo ochrony środowiska i jest ponoszona za:

  • wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,

  • wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi,

  • pobór wód,

  • składowanie odpadów.

W przypadku gdy opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, to zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodów.

Administrac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.