Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozpoczynając działalność gospodarczą nie zawsze właściwie wybierzemy formę opodatkowania w podatku dochodowym. Zatem początek roku to dobry moment, gdzie prowadzący działalność mogą dokonać zmiany wyboru formy opodatkowania, z której do tej pory korzystali. Wybór ten jest niezwykle ważny. Wywiera on istotny wpływ na wysokość opłaconych przez przedsiębiorcę podatków.

1. Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą

W przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą ustawa przewiduje możliwość zmiany przyjętej uprzednio formy opodatkowania w nowym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem złożenia do dnia 20 stycznia odpowiedniego wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie zmiany formy dokonywane jest na kolejny rok podatkowy i obowiązuje od 1 stycznia. Należy pamiętać, iż niezłożenie stosownych oświadczeń skutkuje pozostaniem przy dotychczasowej formie opodatkowania. Dokonany wybór formy opodatkowania obowiązuje w kolejnych latach podatkowych, chyba że przedsiębiorca dokona następnej zmiany w kolejnym roku. Przepisy nie ograniczają ilości tych zmian. Zatem mając na uwadze szacowane do osiągnięcia dochody w rozpoczynającym się roku podatkowym oraz możliwość skorzystania z ulg, odliczeń czy skorzystania ze wspólnego rozliczania się ze małżonkiem zmiany tej formy możemy dokonywać co roku.

W celu dopełniania formalności związanej ze zmianą formy opodatkowania należy złożyć stosowny wniosek. Nie ma sformalizowanych ustawowo wzorów takich oświadczeń.Zmianę formy opodatkowania można zgłosić na dwa sposoby:

  1. Wystarczy złożyć formularz CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy, albo przez internet wypełniając poz. 18

  2. Złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika oświadczenie ze wskazaniem nowej formy opodatkowania.

W roku 2015 należy jednak pamiętać, że wniosek (oświadczenie) winien być złożony w terminie do dnia 20 stycznia tego roku. Złożony po tym czasie nie ma mocy prawnej. Niedotrzymanie terminu powoduje obowiązek opodatkowania przychodów z działalności w danym roku podatkowym wg obowiązującej dotychczas formy. Termin do złożenia wyboru - zmiany formy opodatkowanie nie podlega przywróceniu.W przypadku gdy działalność prowadzona jest w formie spółki wniosek taki (oświadczenie) składają wszyscy wspólnicy.

Warto również przypomnieć, iż pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.