Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

6 marca 2015

Dotacja z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

194

Dotacja wypłacana z budżetu Gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego mieści się w kategorii dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2015 roku nr IBPBII/1/415-859/14/BJ

Sytuacja Podatnika

Z wnioskiem do organu podatkowego zwróciła się Gmina, która w dniu 27 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania i sposobu realizacji dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Zgodnie z jej zapisami do korzystania z dotacji uprawnione są osoby – posiadacze nieruchomości na terenie Gminy – tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy. Dotacja udzielana może być wyłącznie osobom fizycznym wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego i przyznawana jest na pisemne wnioski, które przyjmowane są do 30 września każdego roku. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo dla przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej określony budynek mieszkalny i obejmuje pokrycie części kosztów zakupu i montażu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, zakupionych po dniu podpisania umowy o dotację. Dotacja realizowana będzie zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a wnioskodawcą, a jej wysokość wypłacana z budżetu Gminy wynosi 5.000 zł w przypadku wniosku indywidualnego oraz 7.000 zł w przypadku wniosku zbiorowego. Dotacja przyznawana jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ilość środków przeznaczonych na dotację realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminnego będzie określona w uchwale podjętej przez Radę Gminy.

Czy Gmina ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C uznając, że przedmiotowa dotacja – dofinansowanie, otrzymana z budżetu Gminy przez osoby fizyczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, korzysta ze zwolnienia, jako dotacja na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatku zryczałtowanego?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Odpowiadając na zadane pytanie Dyrektor powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 129...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.