Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

3 marca 2015

Dotacja na działalność muzeum miejskiego otrzymana z budżetu miasta

219

Muzeum miejskie, zgodnie z zasadami ewidencji dla celów statystycznych oraz numerem REGON, jest gminną samorządową jednostka organizacyjną, której podmiotem organizacyjnym jest Miasto jako jednostka samorządu organizacyjnego. Działalność Muzeum w większości finansowana jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji. Ze środków pochodzących z dotacji Muzeum pokrywa m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy w związku z powyższym środki przeznaczone na wpłaty na PFRON będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Środki finansowe pochodzące z dotacji...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.