Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W drodze decyzji otrzymaliśmy nakaz zapłaty - dodatkowa opłata produktowa stanowiąca 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. Czy wskazana opłata stanowi koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

 Nie, dodatkowa opłata produktowa, w wysokości 50 proc. kwoty niewpłaconej opłaty produktowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

W trosce o środowisko naturalne, wdrażane są rozwiązania zmierzające do ograniczenia m.in. negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów opakowaniowych. Wprowadzenie opłaty produktowej, która skierowana jest do przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, papieru, szkła gospodarczego oraz drewna, a także produkty takie jak oleje i opony, aktywizuje ww. przedsiębiorców do recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, przyczyniając się do ograniczenia ich ilości a w rezultacie do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, określają prawa i obowiązki przedsiębiorców:

 • będących organizacjami odzysku opakowań,

 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

  • - odpadów opakowaniowych,

  • - produktów w opakowaniach,

 • dystrybuujący produkty w opakowaniach,

 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach,

 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych

 • wprowadzających opakowania

 • wprowadzających produkty w opakowaniach.

Zgodnie z art. 17ust. 1cyt. ustawy, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty, z uwzględnieniem art. 18. Z kolei ust. 2 przytoczonego przepisu wskazuje, że wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zlecił jego wykonanie.

Stosownie do art. 34 cyt. ustawy, jeżeli wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, nie wykonali obowiązku określonego w art. 17 ust. 1, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

 • recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem,

 • odzysku.

Ustawa z dni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.