Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OCHRONA ZDROWIA

2 lipca 2015

Dochody uzyskane przez SPZOZ wydatkowane na cele statutowe

312

Samodzielny publiczny ZOZ utworzony przez Radę Gminy podlegać będzie przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) zgodnie z przepisami art. 69-82 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Jedynym wspólnikiem tej spółki będzie Gmina. Czy dochody uzyskane przez SPZOZ, w części w której przeznaczone zostaną na działalność w zakresie ochrony zdrowia, stanowiące jego cel statutowy są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych mimo, iż wydatkowane zostaną na ten cel już po przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, ponieważ przed przekształceniem SPZOZ korzystał ze zwo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.