Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę firmę transportową, jestem kierowcą zawodowym. W 2019 roku uczestniczyłem w kursach doszkalających. Przekazałem ośrodkowi doskonalenia zawodowego w ramach darowizny używany samochód ciężarowy. Czy w zeznaniu PIT za 2019 rok mogę odliczyć tę darowiznę? 

ODPOWIEDŹ


Tak, przedsiębiorca, co do zasady, może odliczyć taką darowiznę (środek trwały w postaci używanego samochodu ciężarowego) w swoim zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2019 r., jeśli zostały spełnione wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisach podatkowych (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, art. 26 ust. 5-7 i ust. 13a u.p.d.o.f.).   

UZASADNIENIE


Omawiane odliczenie od dochodu obejmuje darowizny na cele kształcenia zawodowego, przekazane m.in. publicznym placówkom i centrom, o których mowa w  art. 2 pkt 4  u.p.o. (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d u.p.d.o.f.). Mowa o placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Prawo do odliczenia darowizny, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d u.p.d.o.f., przysługuje podatnikom osiągającym przychody z działalności gospodarczej (art.26 ust. 6eb u.p.d.o.f.).

Przedsiębiorcy mogą odliczyć wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu (limit ten jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa - art. 26 ust. 5 u.p.d.o.f.). 

Co istotne - odliczyć można darowiznę środka trwałego, który jest kompletny, zdatny do użytku i n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę