Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

2 lutego 2015

Czy zapłacone koszty egzekucyjne stanowią koszty uzyskania przychodu

220

Prowadzę działalność gospodarczą. Niestety w wyniku rozliczenia zaznania rocznego wyszedł mi podatek do zapłaty. Jeżeli podatek ten urząd będzie dochodził w drodze egzekucji, to czy koszty egzekucyjne będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 

ODPOWIEDŹ

Nie, nie będzie Pan mógł zaliczyć kosztów egzekucyjnych powstałych i zapłaconych w związku z prowadzoną egzekucją z tytułu nieuregulowania podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 45 ust. 4 w związku z ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) termin płatności podatku wynikającego z zeznania podatkowego przypada na dzień 30 kwietnia następnego roku. W sytuacji gdy podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku nie dokona płatności zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania rocznego, w terminie określonym w ustawie, kwota podatku niezapłaconego stanowiąca zaległość podatkową będzie dochodzona przez urząd wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia, w trybie egzekucji administracyjnej.

W art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawodawca ustalił wysokość pobieranych  przez  administracyjne organy  egzekucyjne opłat  egzekucyjnych za dokonane czynności egzekucyjne. Trzeba dodać, iż poza opłatami za czynności egzekucyjne w tle art. 64b administracyjny organ egzekucyjny będzie pobierał, także wydatki egzekucyjne, które tworzą faktycznie poniesione koszty przez organ i związane są z prowadzoną egzekucją. Jednocześnie w art. 22  ust. 1 updof ustawodawca określił, że kosztami  uzyskania przychodów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.