Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21) , OCHRONA ZDROWIA

29 lipca 2014

Czy zadośćuczynienie i odszkodowanie podlegają opodatkowaniu

161

Kwota zadośćuczynienia oraz odszkodowania otrzymana w związku z nieprawidłowym postępowaniem personelu medycznego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2014 roku nr ITPB2/415-318/14/KK

Sytuacja Podatnika

W dniu 8 października 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała pismo z P. SA o przyznaniu świadczenia z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szpitala w G. i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, w związku ze szkodą dotyczącą małoletniej córki Wnioskodawczyni. Mając na uwadze następstwa nieprawidłowego postępowania personelu medycznego przyznano zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę oraz przyznano rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 3.000 zł, płatną co miesiąc. Podstawę prawną do wypłaty renty na zwiększone potrzeby oraz kwot pieniężnych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za doznaną krzywdę stanowił art. 444 § 2 oraz art. 445 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Ww. wypłacone kwoty pieniężne mają charakter odszkodowawczy. Świadczenia te są wypłacane przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wnioskodawczyni nie dochodziła roszczeń na drodze sądowej. Czy otrzymana kwota zadośćuczynienia i odszkodowania korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymywana renta na zwiększone potrzeby, wypłacana przez ubezpieczyciela jest zwolniona przedmiotowo z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę