Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

25 stycznia 2011

Czy odsetki z lokaty firmowej założonej na subkoncie do rachunku bieżącego są przychodem z działalności gospodarczej

188

Kontrolujący z UKS u jednego z klientów naszego biura rachunkowego zakwestionowali zaliczenie odsetek z lokaty firmowej założonej na subkoncie do rachunku bieżącego jako przychodu firmowego. Kontrolujący twierdzą, że są to prywatne przychody właściciela firmy, a nie przychód z działalności gospodarczej. Jak się bronić przed taką kwalifikacją?

ODPOWIEDŹ

Do czasu rozstrzygnięcia przez NSA spornej kwestii kwalifikacji odsetek z lokat bankowych zakładanych przez przedsiębiorców w celu lokowania nadwyżek finansowych firmy, Państwa klientowi pozostaje konsekwentna walka o swoje racje na drodze odwoławczej – aż do rozstrzygnięcia sporu z organami podatkowymi przez sąd administracyjny. Niewątpliwie pomocne będzie orzecznictwo sądowe, zwłaszcza zapadłe dotychczas wyroki WSA i NSA korzystne dla podatników.

Organy podatkowe konsekwentnie odmawiają uznania odsetek z firmowej lokaty za przychód z działalności gospodarczej, kwalifikując je do przychodów z kapitałów pieniężnych. Powołują się przy tym na zasady kwalifikacji przychodów do poszczególnych źródeł określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi regułami przychodem z działalności gospodarczej nie jest przychód zaliczony do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza. Organy podatkowe podkreślają, że przychód taki stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej - niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedstawiciele fiskusa twierdzą więc, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym – na lokatach bankowych), zdaniem fiskusa zawsze będą stanowić przychód z kapitałów pieniężnych. Rachunków utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych nie można utożsamiać z rachunkami utrzymywanymi w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Te ostatnie służą bieżącej działalności firmy, dokonuje się na nich operacji gospodarczych (płatności za zakupione towary, usługi, otrzymanie należności za sprzedane towary, usługi). Rachunki lokacyjne zaś nie są przeznaczone do dokonywania jakichkolwiek tego rodzaju operacji związanych z bieżącą działalnością firmy, dlatego nie są kwalifikowane jako rachunki firmowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 2 updof. Efektem tego sposobu myślenia jest kwalifikowane odsetek od firmowych lokatach do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Należy podkreślić, że taką interpretację organy podatkowe stosują zarówno w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, jak i spółek osób fizycznych. W tym ostatnim przypadku wspólnik będący osobą fizyczną uzyskuje z odsetek z firmowej lokaty przychód w wysokości proporcjonalnej do jego prawa do udziału w zysku (art. 8 ust. 1 updof).

Kwalifikacja przez organy podatkowe odsetek z firmowych lokat do przychodów z kapitałów pieniężnych budzi kontrowersje. Oczekiwane jest rozstrzygnięcie zaistniałego w tej sprawie sporu przez NSA. Do tego czasu podatnicy mogą powoływać się m.in. na korzystne orzeczenie WSA w Kielcach z 30 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Ke 437/10), w którym sąd nie zgodził się z przytoczoną wyżej argumentacją fiskusa.

Sąd uznał, że pojęcie ,,w związku z wykonywaną działalnością” z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych in fine jest pojęciem szerszym od pojęcia ,,przychodem z działalności gospodarczej są” (m.in. wyrok NSA z 5.09.2006 r., sygn. akt II FSK 117/05 oraz wyrok NSA z 22.0...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę