Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mieszkam w innej miejscowości niż moja żona. Według miejsca zamieszkania powinienem rozliczać się w innym urzędzie niż żona. W tym roku rozliczyliśmy się wspólnie. 30 kwietnia żona wysłała zeznanie roczne do urzędu do którego ona należy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy nadpłaty wynikającej z zeznania. Czy powinnyśmy wraz z żoną złożyć korektę i rozliczyć się indywidualnie, każde z nas w swoim urzędzie?

ODPOWIEDŹ

Termin dla organu podatkowego do zwrotu nadpłaty z rozliczenia rocznego jest wyznaczony przez ustawodawcę w Ordynacji podatkowej i wynosi on trzy miesiące od daty złożenia w urzędzie zeznania podatkowego. Zatem w opisywanym przypadku urząd ma jeszcze czas na dokonanie zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia rocznego a Czytelnik nie ma powodów do złożenia korekty zeznania rocznego. Warto również podkreślić, iż o właściwości organu podatkowego do złożenia wspólnego zeznania przez małżonków decyduje miejsce zamieszkania dowolnego z małżonków. Jeśli małżonka złożyła wspólne zeznanie we właściwym dla siebie urzędzie, to zeznanie zostało złożone prawidłowo.

UZASADNIENIE

Tryb składania zeznań podatkowych oraz rozliczania się z urzędem skarbowym reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej updof). I tak, zgodnie z art. 45 upof podatnicy obowiązani są składać zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Przy czym właściwym urzędem skarbowym do złożenia zeznania jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Małżonkowie rozliczający się wspólnie i mający różne miejsca zamieszkania oraz różny zasięg terytorialny urzędów, mogą złożyć zeznanie albo w urzędzie małżonki albo w urzędzie męża. Małżonkowie nie mogą złożyć wspólnego zeznania w dwóch urzędach.

Natomiast tryb i terminy zwrotu nadpłaty wyn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.